Sinonim Penggerak

65 Dilihat

Jabatan Kemajuan Orang Asli – Sinonim dan pengertiannya

Pada artikel ini, kami akan membahas sinonim dari Jabatan Kemajuan Orang Asli serta pengertiannya. Orang Asli adalah penduduk asli di Malaysia dan memiliki keunikan dalam budaya dan bahasa mereka. Salah satu lembaga yang bertugas untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka adalah Jabatan Kemajuan Orang Asli.

Sinonim dari Jabatan Kemajuan Orang Asli

Beberapa sinonim dari Jabatan Kemajuan Orang Asli antara lain:

  • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)
  • Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)
  • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
  • Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)

Sinonim-sinonim tersebut menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Orang Asli.

Pengertian Jabatan Kemajuan Orang Asli

Jabatan Kemajuan Orang Asli atau lebih dikenal sebagai JAKOA, merupakan sebuah agensi pemerintah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sosio-ekonomi bagi masyarakat Orang Asli. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperbaiki taraf ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya.

JAKOA bekerja dengan memperkenalkan program yang mengembangkan potensi masyarakat Orang Asli dan meningkatkan kualitas hidup. Program-program tersebut meliputi pendidikan, kesihatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pemulihan hutan.

Pendekatan JAKOA

JAKOA menggunakan pendekatan bersepadu untuk meningkatkan taraf hidup dan memberikan kesan terhadap kehidupan masyarakat Orang Asli. Dalam setiap programnya, JAKOA mengutamakan penglibatan masyarakat Orang Asli dalam tata kelola program serta memastikan kepuasan dan kepentingan mereka terjaga.

Pendekatan JAKOA yang bersepadu, mampu memberikan pelbagai manfaat kepada masyarakat Orang Asli termasuk meningkatkan taraf hidup mereka, menjaga warisan budaya dan menghargai keunikan kebudayaan serta mengukuhkan persahabatan antara masyarakat Orang Asli dengan masyarakat Malaysia.

Ringkasan

JAKOA adalah agensi pemerintah yang bertanggungjawab dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Orang Asli melalui program-program pembangunan sosio-ekonomi. JAKOA menggunakan pendekatan bersepadu dalam program-programnya dengan penglibatan masyarakat Orang Asli. Hal ini mampu memberikan manfaat dengan meningkatkan taraf hidup dan menjaga nilai-nilai budaya masyarakat Orang Asli.